موبایل وارد شده:  
نام و نام خانوادگی:  
نام دوره های آموزشی :  
کد امنیتی :  
×
ایمیل وارد شده:  
نام و نام خانوادگی:  
نام دوره های آموزشی :  
کد امنیتی :  
×
ورود به پنل کاربری


×
زمانبندی آزمون ها
💠جهت ثبت نام در آزمون تا پایان وقت اداری دوشنبه هر هفته فرصت دارید .
💠هزینه آزمون مجدد 170,000 ریال می باشد .
💠حضور فراگیر 10 دقیقه قبل از زمان آزمون اعلام شده در شرکت الزامی می باشد و در صورت تاخیر از حضور فراگیر بر سر جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد .

مرجع آزمون تاریخ برگزاری محتوای آزمون وضعیت آزمون
مجتمع فني تهران 1396/03/11 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... در حال ثبت نام
بنیاد ICDL ایران 1396/02/31 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فني تهران 1396/02/28 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/12/22 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/12/19 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/12/05 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/11/21 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/11/07 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/10/23 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/11/17 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/10/09 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/09/25 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/09/11 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/09/24 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/08/27 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/08/13 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/07/29 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/07/15 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/07/17 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/07/01 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/06/18 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/06/11 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/06/04 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/06/03 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/05/21 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/05/07 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/04/24 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فني تهران 1395/04/10 تمام دوره هاي دپارتمان ICT ، فني و مهندسي ، برق و الکترونيک ، علوم مالي و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/03/27 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/03/13 تمام دوره های دپارتمان ICT ، فنی و مهندسی ، برق و الکترونیک ، علوم مالی و .... برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/02/30 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & .. برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/02/15 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & .. برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1395/02/30 آزمون بین المللی ICDL برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1395/02/01 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & .. برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1394/12/20 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & .. برگزار شد
بنیاد ICDL ایران 1394/12/20 آزمون بین المللی ICDL موکول به سال آینده شد
مجتمع فنی تهران 1394/12/13 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & .. برگزار شد
مجتمع فنی تهران 1394/12/06 متره برآورد با تکسا و اکسل ، PLC S7 300/400 ، MCSA ، Network+ ، Web Design & ... برگزار شد

کاریابی آپادانا
مجوز سازمان فنی و حرفه ای
نمایندگی مجتمع فنی تهران
مجوز بنیاد ICDL ایران
مجوز آموزش از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پیشرو پرداز آپادانا می باشد و کپی برداری از مطالب سایت غیر قانونی است.